คอร์สเรียน

เตรียมทหาร นายร้อยตำรวจ

สถาบัน S.R Cadet ของเราเรียนในห้องปรับอากาศสะดวกสบาย สถานที่เรียนเป็นอาคารสูง 5 ชั้น เหล่าคณาจารย์จาก โรงเรียนเตรียมทหาร ตำรวจมากด้วยประสบการณ์ บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง

อ่านเกี่ยวกับโรงเรียน
จบม.3 หรือเทียบเท่า อายุอยู่ระหว่าง 13 - 17 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย โสด และร่างกายตามกำหนดมาตรฐาน
เรามีคอร์สเรียนเปิดตลอดทั้งปี ทั้งสำหรับสอบนายสิบตำรวจ และเตรียมทหาร โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันออกไป ดูรายละเอียดได้จากกำหนดการของแต่ละคอร์ส
แต่ละคอร์สราคาไม่เท่ากัน เนื่องจากเวลาในการเรียนและเนื้อหาต่างกัน โทรสอบถามได้ที่ 081-564-1665